ทองใบไผ่หวาน http://tongbypihvan.siam2web.com/

            ไผ่หวาน เป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไวให้ผลผลิตเร็ว ออกหน่อนอกฤดู หน่อดก รสหวานหอมกรอบ อร่อย  เปลือกบาง ให้เนื้อดี ไม่มีเส้นไย  และเป็นพืชปลอดสารพิษ  มีกรดยูริกต่ำ  การปลูกไผ่จะประสบผลสำเร็จ ต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันคือดินดี น้ำดี ปุ๋ยดี ดูแลดี มีประสบการณ์ สำหรับสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกไผ่ตงหวาน ความจริงแล้ว ไผ่ตงหวานปลูกได้ในดินเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่น้ำท่วมขัง แต่จะชอบสภาพดินร่วนปนทรายมากที่สุด ไผ่ตงหวานเหมือนไม้ผลที่ไม่ชอบน้ำท่วมขัง แต่หากจะให้ผลผลิตหน่อไม้ออกนอกฤดู จะต้องมีแหล่งน้ำและน้ำเพียงพอตลอดปี

การปลูกไผ่ตงหวานใน 1 ไร่ ทำเงินได้ถึง 30,000-50,000 บาท หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลืออย่างน้อย 20,000-40,000 บาท ขึ้นอยู่กับการจัดการและดูแล รวมทั้งการตลาด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการทำนาปลูกข้าว จะมีรายได้ 7,000-8,000 บาท ต่อไร่ หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือประมาณ 2,000-3,000 บาท เท่านั้น ปลูกไผ่ตงหวานเมื่อไผ่อายุ 2 ปี ให้ผลผลิตเฉพาะผลผลิตที่ออกนอกฤดูราคาขายเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 50 บาท มีรายได้ประมาณ 20,000 บาท  หากไผ่ให้ผลผลิตเต็มที่ น่าจะมีรายได้ถึง 50,000 บาท ต่อไร่ คุณสมบัติที่พิเศษสุดของไผ่หวานคือ ใน 1 ปี จะออกหน่อได้ถึง 4 รุ่น

การดูแลรักษา ไผ่ตงหวานเป็นไผ่ที่ออกหน่อมากจึงมีความต้องการอาหารตามไปด้วย ยิ่งให้น้ำ ให้ปุ๋ยมาก ยิ่งเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรสำหรับต้นไผ่ตงหวานยิ่งให้ผลผลิตเร็วขึ้น แต่ที่สำคัญคือการตัดแต่งต้นไผ่ ไม่ควรให้มีลำไผ่หรือไม้ไผ่แก่เกิน 3 ลำ ต่อกอ ถ้าไว้มากกว่านั้นจะทำให้ออกหน่อช้าเพราะมีอาหารบำรุงต้นไม่พอ รวมทั้งหน่อจะมีขนาดเล็กขายไม่ได้ราคา การดูแลไผ่ให้ออกหน่อนอกฤดูถือเป็นเรื่องที่สำคัญ หลังจากการแต่งกิ่งและลำไผ่ให้เหลือ 2-3 ลำ แล้วให้ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยคอกรอบๆ ต้นประมาณ 30 กิโลกรัม ต่อต้น แล้วคลุมด้วยฟางหรือแกลบดำ เพื่อรักษาความชื้น และใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 สลับกันทุกๆ 2 สัปดาห์ โดยใส่ประมาณ 2 กำมือ ต่อกอ และเสริมด้วยน้ำหมักชีวภาพ สูตรเร่งหน่อ เร่งใบ พร้อมกับรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ. 

ระยะปลูก
สามารถปลูกได้หลายขนาด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
1.
ระยะระหว่างต้น x ระหว่างแถว 2 x 2 ม. 1 ไร่ ปลูกได้ 200 ต้น
2.
ระยะระหว่างต้น x ระหว่างแถว 4 x 4 ม. 1 ไร่ ปลูกได้ 100 ต้น

3.
ระยะระหว่างต้น x ระหว่างแถว 4 x 6 ม. 1 ไร่ ปลูกได้ 66 ต้น  

4.ระยะระหว่างต้น x ระหว่างแถว 6 x 6 ม. 1 ไร่ ปลูกได้ 50 ต้น
ที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรทั่วไป ควรปลูกระยะ 4 x 4 ม. ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 31,657 Today: 2 PageView/Month: 96

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...